allmogefar.se
allmogegeten.se
landtsvinet.se
 
Under festivalen finns det möjlighet att titta på gårdens olika djur. Det finns genbanksklassade värmländska skogsfår, linderödsgrisar och göingegetter. Genom att ha genbanksklassade djurarter bidrar vi till att bevara allmogedjuren, som har varit nästintill utrotade i Sverige, i sin mest oförädlade form.