Kursdeltagarna börjar med att träna ympsnitt på lösa grenar och kvistar och då lär man sig också hur man undviker att skära sig själv. Sen ympas en eller flera grenar om på något eller några av Mossagårdens fruktträd. Därefter produceras nya, små fruktträd genom att en ymp av en "ädel" sort sätts på en grundstam. Knivar, sekatörer, bindmaterial och ympvax kommer att finnas att köpa i anslutning till kursen liksom övrig trädvårdsutrustning inkl fruktträdsstegar.