Den professionella trädbeskäraren Thony Elowsson instruerar om parasollmetoden, som ger en godare, rikligare och mer lättplockad skörd på vackrare träd. Det finns möjlighet att köpa fruktträdsstegar, beskärningsredskap, sågar mm. Kursen är festivalanpassad och ca 1 h lång.