De flesta vilda bina är solitära vilket innebär att de lever ett och ett och inte i bisamhällen. Det finns knappt 300 vilda arter av bin och humlor i Sverige. Bin och humlor matar sina larver med pollen och flera arter är specialiserade på bara en eller ett fåtal blommor. Det råder brist på blomster i odlingslandskapet och åkrarna besprutas så att blommorna dör. Under denna föreläsning kan du lära dig hur du kan hjälpa de vilda bina genom att placera ut holkar och på så sätt öka pollineringen. Föreläsare/guide är Thony Elowsson.